Sähkötarkastukset | Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus on tehtävä kaikille sähköasennuksille. 

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja toimii osoituksena suoritetusta käyttöönottotarkastuksesta ja vakuuttaa, että sähkölaitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset.

Kenen vastuulla käyttöönottotarkastus on?

Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia käyttöönottotarkastuksesta, mutta jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt velvoitteesta, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksesta.

En ole saanut käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa, onko se pakollinen?

Käyttöönottotarkastuksesta ei tarvitse aina laatia pöytäkirjaa haltijalle, jos työ täyttää valtioneuvoston asetuksessa määritetyt vähäiseksi katsottavan sähkötyön ehdot (Vna 1434/16 5 §). Näitä ovat esimerkiksi vaurioituneiden pistorasioiden ja valokatkaisijoiden korvaamiset uusilla tai tilapäiset asennukset, jotka on koottu standardien mukaisista työmaakeskuksista. Käyttöönotettavalle sähköasennukselle on kuitenkin aina tehtävä käyttöönottotarkastus, vaikka se olisi valtioneuvoston asetuksen tarkoittama vähäiseksi katsottava työ.

Haltijalla on aina oikeus saada käyttöönottotarkastuksen tulokset, vaikka käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei lain mukaan vaadittaisikaan. Suosittelemme tämänkin takia käyttöönottotarkastuspöytäkirjan laatimista aina kaikista sähkötöistä, koska se osoittaa tehdyt työsuoritukset ja sisältää samalla käyttöönottotarkastuksen tulokset.

Käyttöönottotarkastus suorittamatta tai pöytäkirjaa ei löydy?

Teemme yleensä käyttöönottotarkastuksia seuraavissa tapauksissa:

  • työmaan aikataulujen tai mittausten vaativuuden vuoksi pääurakoitsija on päättänyt ulkoistaa ne
  • sähköurakoitsija on estynyt tekemään käyttöönottotarkastuksen
  • käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei löydy ja se halutaan sisällyttää esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä luovutettaviin asiakirjoihin.

Toki autamme tarvittaessa ja toteutamme käyttöönottotarkastuksen tai siihen rinnastuvan vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin myös muissa tapauksissa, kun käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei ole.

Katso myös Tukesin uutinen käyttöönottotarkastuksiin liittyen tästä.

Käyttöönottoon liittyvät mittaukset

Kysy myös käyttöönottomittauksista tai erikoistiloille vaadittavista määräaikaismittauksista, joita esimerkiksi lääkintätiloissa pitää ajoittain tehdä. Tarjoamme näitä palveluita mm. sähköurakoitsijoille alihankintana. 

Käyttöönottotarkastus

Sähkötarkastukset | Sähkölaitteiston kuntotarkastus

Sähköturvallisuuslaki velvoittaa sähkölaitteistojen haltijoita tarkkailemaan ja seuraamaan laitteistojensa kuntoa sekä korjaamaan niissä havaitut puutteet. Tämä hoituu käytännössä parhaiten säännöllisillä kuntotarkastuksilla, joista saatujen tulosten perusteella toteutetaan korjaukset.

Tarjoamme lakisääteisten varmennus- ja määräaikaistarkastusten lisäksi sähköasennusten kuntotarkastuksia sekä lämpökuvauksia, joiden tarkoituksena on vähentää sähkön aiheuttamia vaaratilanteita, tulipalon vaaraa, sekä mahdollistaa ennakoiva huolto.

Sähkötarkastuksilla ja lämpökuvauksilla tarjoamme ennakoivaa huoltokonsultaatiota, jolloin on mahdollista todeta korjaustarpeet ajoissa ja näin välttyä raskailta korjaustoimilta.

Lue lisää lämpökuvauksesta kohdasta lämpökuvaus.

 

Kuntotarkastus