Sähkökeskusten lämpökuvaus – tunnista vaaroja ja estä tulipaloja

Sähkökeskukset ovat tärkeä osa jokaista kiinteistöä. Ne huolehtivat siitä, että sähköä on saatavilla turvallisesti ja luotettavasti. Lämpökuvaus on tehokas menetelmä sähkökeskusten turvallisuuden arviointiin. Lämpökuvauksella voidaan havaita sähkökeskuksissa piileviä vikoja, jotka voivat johtaa tulipaloon tai muihin vaurioihin.

Lämpökuvaaminen on vakiintunut yhdeksi tärkeimmistä menetelmistä vikaantuneiden liitosten ja komponenttien paikantamisessa sähkökeskuksissa.

Lämpökuvauksessa käytetään lämpökameraa, joka mittaa infrapunasäteilyä. Lämpökamera muodostaa lämpökuvia, mitkä antavat havainnollisen kuvan sähkökeskuksen lämpökuormista.

Vikaantuneista liitoksista tai komponenteista aiheutuneiden lämpökuormien havaitseminen ja niiden ammattitaitoinen tulkinta on tärkeää, koska ne voivat aiheuttaa seuraavia ongelmia:

  • Sähkölaitteiden ylikuumeneminen ja rikkoutuminen
  • Sähköpalot
  • Sähköiskut

Vaaraa aiheuttavien lämpökuormien havaitsemisella voidaan ehkäistä näitä ongelmia ja varmistaa sähkökeskuksen turvallisuus.

Lämpökuvaus – hyödyt sähkökeskusten turvallisuuden arvioinnissa

Lämpökuvauksella on useita etuja sähkökeskusten turvallisuuden arvioinnissa:

  • nopea ja tehokas tapa havaita lämpökuormat
  • luotettava tapa havaita lämpökuormat
  • turvallinen tapa havaita lämpökuormat

Lämpökuvaaminen on myös suhteellisen edullinen tapa arvioida sähkökeskusten turvallisuutta.

Määräaikaistarkastus
Lämpökuvaus

Lämpökuvaus – sovellukset sähkökeskusten turvallisuuden arvioinnissa

Lämpökuvausta voidaan käyttää sähkökeskusten turvallisuuden arvioinnissa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Uudiskohteissa sähkökeskusten käyttöönottovaiheessa 
  • Takuuaikaisissa laadunvarmistuksissa sähkökeskuksille
  • Vanhan sähkökeskuksen kunnossapidossa
  • Sähkökeskuksen muutostöiden yhteydessä

Lämpökuvaus on tärkeä ja hyödyllinen menetelmä sähkökeskusten turvallisuuden valvonnassa.

Tutustu kiinteistöjen sähkökunnossapitoon.

Milloin lämpökuvaus kannattaa suorittaa?

Onnistuneimmat tulokset lämpökuvauksesta saadaan, kun lämpökuvattavan kohteen sähkön kulutus on huipussaan.

Sähkölämmitteisissä kiinteistöissä lämpökuvaaminen on perusteltua suorittaa kylmimpinä talvikuukausina. Teollisuudessa taas lämpökuvauksesta saadaan parhaimmat hyödyt tuotannon käydessä.

Suosittelemme sähkökeskusten lämpökuvaukset toteutettavaksi, kun sähkölaitteisto on juuri valmistunut ja käyttötarkoituksen mukainen käyttö on alkanut. Kunnossapidollista lämpökuvausta on syytä toteuttaa 1-5 vuoden välein säännöllisesti, riippuen kohteen toiminnan kriittisyydestä.

Lämpökuvauksen tekijän ammattitaito

On tärkeää, että sähkökeskusten lämpökuvauksen suorittaa ammattitaitoinen lämpökuvaaja, joka on myös sähköalan ammattilainen. 

Lämpökuvausta suorittavalla sähköalan ammattilaisella tulee olla riittävä osaaminen sähkötekniikasta ja taito huomioida kattavasti erilaiset vikaantumiseen vaikuttavat tekijät. 

Pelkkä lämpökuvan katsominen ilman osaavaa lämpökuormien syiden arviointia ei ole asiakasta kohtaan oikein. 

Tulosten raportointi

Lämpökuvauksissa käytämme laadukkaita lämpökameroita ja menetelmiä, jotta lämpökuvaus sujuu tehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti. Panostamme lämpökuvauksessa laatuun. 

Tulokset esitetään kuvina raportteihin, joko pelkät puutteet tai keskukset kokonaisuudessaan esittäen. Riippuen siitä, miten raportointi on sovittu tehtävän. 

Kuvien yhteydessä kerrotaan korjaustarve selkeästi.

Varmista sähkökeskusten turvallisuus lämpökuvauksella

Lämpökuvaus on tehokas ja luotettava tapa arvioida sähkökeskusten turvallisuutta. Lämpökuvauksella voidaan ehkäistä tulipaloja ja muita vaurioita sekä varmistaa sähkökeskuksen käyttöturvallisuutta.