Sähkötarkastukset | Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on vakiintunut yhdeksi tärkeimmistä menetelmistä vikaantuneiden liitosten ja komponenttien paikantamisessa sähkötarkastuksilla.

Lämpöoppia sähköteknisin kaavoin

Lämpökuvaus

Sähköteknisten kaavojen mukaan voidaan osoittaa, että lämpöteho kasvaa neliöllisesti suhteessa sähköpiirissä kulkevaan virtaan, joten pienikin virrankulutuksen kasvu vikaantuneissa liitoksissa ja komponenteissa voi vaikuttaa merkittävästi paloturvallisuuteen.

Kuvitellaan esimerkiksi liitos, jossa huonon kontaktin johdosta liitoksen sähkön kulkua rajoittava vastus on 5 ohmia. Kun virtapiirissä kulkee liitoksen läpi neljän ampeerin kuormitus, on liitoksessa syntyvä lämpöteho 80 wattia, mutta virran tuplaantuessa kahdeksaan ampeeriin, lämpöteho nelinkertaistuukin 320 wattiin. 

Mitä hyötyä lämpökuvaus tuo mukanaan?

Lämpökuvauksesta aiheutuva kustannus maksaa itsensä usein nopeasti takaisin, kun vikaantunut komponentti tai liitos korjataan ajoissa. Kuvauksella vähennetään odottamattomia tuotannon keskeytymisiä ja sähkön aiheuttamien tulipalojen määrää.

Kustannusvaikutuksen ovat huomanneet myös vakuutusyhtiöt, jotka toimivat valtakunnallisesti merkittävässä roolissa lämpökuvausten osalta.

Tutustu kiinteistöjen sähkökunnossapitoon.

Milloin lämpökuvaus kannattaa suorittaa?

Onnistuneimmat tulokset lämpökuvauksesta saadaan, kun lämpökuvattavan kohteen sähkön kulutus on huipussaan.

Sähkölämmitteisissä kiinteistöissä lämpökuvaus on varteenotettava ajatus suorittaa kylmimpinä talvikuukausina. Teollisuudessa taas lämpökuvauksesta saadaan parhaimmat hyödyt tuotannon pyöriessä.

Suosittelemme lämpökuvaukset toteutettavaksi, kun sähkölaitteisto on juuri valmistunut ja käyttötarkoituksen mukainen käyttö on alkanut. Kunnossapidollista lämpökuvausta on syytä toteuttaa 2-5 vuoden välein säännöllisesti, ainakin kriittisissä ympäristöissä ja toiminnalle tärkeissä sähköasennusten osissa.

Lämpökuvaajan ammattitaito

On tärkeää, että sähkölaitteistojen lämpökuvauksen suorittaa ammattitaitoinen lämpökuvaaja, jolla on riittävä osaaminen sähkötekniikasta ja taito huomioida kattavasti erilaiset vikaantumiseen vaikuttavat tekijät. Pelkkä kameran linssin tuijottelu ilman osaavaa lämpökuvien analysointia ei ole asiakasta kohtaan oikein. 

Tulosten raportointi

Käytämme lämpökuvauksissa laadukkaita lämpökameroita, jotka mahdollistavat korkean kuvanlaadun. Tulokset esitetään kuvina raportteihin, joko pelkät puutteet tai keskukset kokonaisuudessaan esittäen, riippuen siitä, miten raportointi on sovittu tehtävän. Kuvissa kerrotaan korjaustarve selkeästi ja annetaan korjausehdotus.