Sähkötarkastus Petest Oy

Me varmistamme, että sähkölaitteistosi kuntoa voidaan ylläpitää, toimivana ja turvallisena.

Sähkötarkastus- ja asiantuntijapalvelut

Toteutamme sähkötarkastukset koko Suomen alueella. Sähkötarkastuksen tavoitteena on vähentää sähkön aiheuttamien vaaratilanteiden ja tulipalon vaaraa, sekä turvata sähköjen odottamatonta katkeamista.

Varmennustarkastus

Sähkötarkastus uuteen tai merkittävän muutostyön kohteena olevaan sähkölaitteistoon.

Määräaikaistarkastus

Sähkötarkastus luokan 1, 2 tai 3 laitteistoille. Sähkötarkastuksien aikaväli tyypillisesti 5, 10 tai 15 vuotta.

Muut sähkötarkastukset

Sähkölaitteistojen kuntotarkastukset ja -arviot. Muut vapaaehtoiset sähkötarkastukset.

Lämpökuvaus

Toteutamme sähkökeskusten lämpökuvaukset.

Käytönjohto

Tarjoamme käytönjohtajuuksia, sekä kunnossapito-ohjelmien laadintaa.

Asiantuntija

Tarjoamme myös sähköpalontutkintaa sekä muita konsultaatioita.

Meistä | Sähkötarkastus Petest lyhyesti

Toiminnassamme olemme erikoistuneet sähkötarkastuspalveluihin. Missiomme on sähköturvallinen Suomi. Sähkötarkastus Petest Oy on perustettu vuonna 2012. 

Kauttamme saat tarvitsemasi palvelut tarkasti ja ammattiylpeydellä suoritettuna. Yhteistyöllä asiakkaan ja meidän välillä teemme ympäristöstämme sähköturvallisemman.

Haluamme palveluillamme olevan asiakkaillemme merkitystä. Siksi toimimmekin lähtökohtaisesti kolmansina osapuolina, joka varmistaa riippumattomuuden.

Ylläpidämme ammattitaitoamme säännöllisellä kouluttautumisella nopeasti kehittyvällä alalla. 

Toimimme S1 -sähköpätevyyksillä ja tarkastusvaltuutuksemme kattaa kaikki sähkölaitteistot. Löydät meidät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämästä Toiminnanharjoittajarekisteristä sekä luettelosta valtuutetuista tarkastajista ja tarkastuslaitoksista. Olemme Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:n jäseniä. 

Toimipisteet | Sähkötarkastuksille lähdemme

Palvelemme asiakkaitamme sähkötarkastustoimeksiannoissa koko Suomen alueella kahdelta eri toimipisteeltä Oulusta sekä Vantaalta.

Käytönjohtajuuspalveluita tarjoamme ensisijaisesti Oulun lähistöllä.

Matkakustannuksissa sovelletaan lähintä toimipistettä.

Lukuisia eri kohteita, oikeat tarkastusmenetelmät jokaiseen tarpeeseen.

Missiona sähköturvallinen Suomi.

Yhteystiedot | Yrittäjät

Valtuutettu tarkastaja

Olli-Pekka Hirsso

Valtuutettu tarkastaja

VTS 255

044 237 5737

olli-pekka@petest.fi

Toimipisteinä Oulu ja Vantaa

Valtuutettu tarkastaja

Pentti Hirsso

Valtuutettu tarkastaja

VTS 203

050 562 2706

pentti@petest.fi

Toimipiste Oulu

Valtuutettu tarkastaja on sähköturvallisuuslaissa tarkoitettu tarkastaja, jolla on oikeus tehdä varmennus- ja määräaikaistarkastuksia.

Valtuutettuina tarkastajina toimimme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tekemän hyväksyntäpäätöksen mukaisesti. Valtuutettu tarkastaja toimii rikosoikeudellisella virkavastuulla hoitaessaan sähköturvallisuuslaissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä. Lakisääteisiä sähkötarkastuksia on oikeutettu suorittamaan valtuutetut tarkastajat, sekä tarkastuslaitokset.

Ota yhteyttä | Pyydä tarjous

Hinnasto | Tarkastushinnat ja matkakorvaukset

Sähkötarkastus Petest Oy - Kuinka paljon sähkötarkastus maksaa?

Sähkötarkastusten hintaan vaikuttavia tekijöitä on useita, kuten esimerkiksi tarkastettavan sähkölaitteiston laajuus, mahdolliset erikoistilat, sähkölaitteiston ikä, eri aikakausina tehdyt muutostyöt ja ympäristö.  Säädökset asettavat myös minimivaatimuksia tarkastusmenettelyille, jotka tulee täyttää.

Toimintatapamme mukaan haluamme ylittää minimitason, sen sijaan, että katsoisimme asioita läpi sormien. Näin luotamme siihen, että työpanoksestamme on todellista hyötyä turvallisuutta parantaen ja ennakoivaa huoltoa mahdollistaen. Kokemuksemme mukaan laadukkaasti tehty tarkastus ja sen pohjalta tehdyt korjaustoimet, ovat ehdottomasti paras vaihtoehto poistaa tulevaisuuden vahinkoja.

Sähkötarkastusyhdistyksen sivuilta löydät mm. koulutuksia ja tietoa lakisääteisistä tarkastuksista.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta löydät sähköturvallisuusviranomaisen julkaisemaa materiaalia sähkölaitteiston turvallista ylläpitämistä varten.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämästä rekisteristä löydät luvanvaraisia töitä tekemään oikeutettujen toiminnanharjoittajien vastuuhenkilöt pätevyysalueineen.

Sähköturvallisuuslakiin ja siihen liittyviin valtioneuvoston asetuksiin pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta.