Asiantuntijapalvelut

Sähkö on erikoisosaamisalaamme ja meillä on pitkä kokemus siitä. Tuotamme erilaisia asiantuntijapalveluita ja selvityksiä sähköön liittyen, joten älä pelkää ottaa yhteyttä meihin!

Asiantuntijapalveluita tarjoamme ensisijaisesti Oulun talousalueella.

Asiantuntijapalvelut | Sähköpalontutkinta

Palontutkinnalla pyritään lisäämään paloturvallisuutta sekä vähentämään onnettomuuksia, vaaratilanteita sekä tulipaloista aiheutuvia vahinkoja. Palontutkinnat tuottavat arvokasta tietoa onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta. 

Suoritamme sähköpalontutkintaa, kun palon syttymissyyn epäillään olevan sähköenergiassa tai jos palon syttymissyy ei ole tiedossa. 

Palontutkinnan suorittaja Olli-Pekka Hirsso toimii valtuutettuna tarkastajana sekä sähköasiantuntijana ja on koulutukseltaan sähkövoimatekniikan insinööri (AMK). Olli-Pekka on suorittanut vuonna 2019 myös Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:n järjestämän sähköpalontutkija koulutuksen.

Sähköpalontutkinta-asioissa ota yhteyttä Olli-Pekkaan!

Asiantuntijapalvelut | Sähkön laatu

Käyttöönottomittaus

Mittaamme sähkönlaatuanalysaattorilla:

  • Pätö- ja loistehot sekä vaihekulmat
  • Symmetrisyyden analysointi
  • Taajuushäiriöt
  • Jännitteenalenemat ja nopeat jännitemuutokset
  • Valaisimien välkynnät
  • Epäharmoniset yliaallot

Latauspisteet | Kartoitukset

Sähköauton latauskartoitus
Tarkastelemme sähkölaitteistonne mitoituksen liittymän ja sähköpääkeskuksen osalta, sekä laskemme, miten paljon niiden perään on mahdollista kytkeä sähköautojen latauksen kasvattamaa kuormaa eri tehoisilla latauslaitteilla.
 

Tarkastelemme nykyisiä kaapelointeja ja esitämme niiden mahdollisen hyödyntämisen latauskäytössä. Esitämme toimenpiteitä, joilla latauksia olisi mahdollista järjestää.

Asiantuntijapalvelut | Valvonta ja konsultaatio

Tilaa varmennustarkastus

Osaamisalueemme kattaa laajasti eri aikakausien sähkölaitteistot.

Tarjoamme apuamme esimerkiksi sähkösaneerauksien toteutuslaajuuksien selvittämiseen, sähköasennustöiden valvontaan, suunnittelijoiden konsultointiin erikoistiloissa ja erilaisiin ongelmatilanteisiin.

Lupaamme auttaa sähköön liittyviin ongelmiinne, joten kerro tarpeestasi meille! 

Sähköasennusten suorittaminen on luvanvaraista toimintaa ja syystäkin, koska riskitekijät huomioimalla ja apua jo alkuvaiheessa kysymällä voi välttyä useilta odottamattomilta kustannuksilta.