Löydät meidät nyt SETIpro -rekisteristä!

Koimme tarpeelliseksi hakea vapaaehtoista lämpökuvausyrityksen hyväksyntää, joten haimme sellaista Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:ltä. Löydät meidät nyt siis SETIpro -rekisteristä. Rekisteristä löytyvällä lämpökuvausyrityksellä tulee olla palveluksessa henkilö, jolla on lämpökuvauspätevyys (LK-pätevyys).

Vapaaehtoinen hyväksyntä on osoitus ammattitaidosta. Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä lämpökuvauspätevyys (LK-pätevyys) on sähköalalla monella toimeksiantajalla perusvaatimus. Pätevyys osoittaa asiakkaalle lämpökuvaajan hallitsevan sähkölaitteiston lämpökuvaamisen perusteet käytännön ja teorian osalta.

SETIpro -rekisteriin pääset tästä.

Sähkökeskusten lämpökuvaus on vakiintunut hyötyjensä ansiosta osaksi sähkölaitteistojen säännöllistä kunnossapitotarkastusta useilla sähkölaitteistojen haltijoilla. Teemme lämpökuvauksen yhteydessä myös sähkökeskusten kuntotarkastusta aistinvaraisesti tarkastellen samalla, kun avaamme keskuksien kansia ja kosketussuojia lämpökuvausta varten. 

Ota yhteyttä, kun tarvitset sähkökeskusten lämpökuvausta!

 

Paljonko sähköauton latausasema maksaa?

Latausasema ja sen hinta, on yleinen kysymys, mitä lähes jokainen sähköautoilua harkitseva miettii. Tilanteeseesi vaikuttaa myös se, asutko omakotitalossa vai taloyhtiössä.

Käydäämpä latausaseman rakentamisen arviokustannuksia läpi. Sähköauton lataussähkön kustannukset taas saat auton kulutus- ja sähkösopimuksesi tietojen perusteella arvioitua, niihin ei sekaannuta nyt.

Latausasema


Omakotitaloihin saa perustason latausaseman asennettuna halvimmillaan noin tuhannen euron hintaan ilman dynaamista kuorman hallintaa. Dynaaminen kuorman hallinta estää kiinteistön sähköliittymän ylikuormittamisen huippukulutuksen aikaan ja suosittelen sitä lähes poikkeuksetta latausasemaratkaisuihin.

Kuorman hallinta maksaa joitain satasia latausaseman päälle. Moni tosin asennuttaa latausaseman ilman kuormanhallintaa, jolloin on erityisen tärkeää tarkastella sähkön huippukulutustiedot ja tiedostaa minkä tasoisen riskin siinä ottaa jättäessään kuormanhallinnan pois.

Omakotitalossa hinta siis muodostuu yleensä latausasemavalinnasta ja kaapelointityön vaativuudesta.

Taloyhtiöissä tilanne on taas monimutkaisempi ja vaatii tapauskohtaisempaa latauspisteiden toteutusmahdollisuuksien selvittämistä. Tätä kutsutaan yleensä latauspisteselvitykseksi tai -kartoitukseksi.

Kun selvitystyö on tehty, tiedetään tarkasti mitä toimenpiteitä pitää tehdä, että latauspisteitä voidaan asentaa yhdenvertaisesti kaikkia asukkaita kohtaan. Valmiin selvityksen taustatietojen pohjalta, on taloyhtiön edun mukaista siirtyä pyytämään tarjouksia sähköurakoitsijoilta.

Jos selvitys ei ole vielä ajankohtainen ja olet kiinnostunut kartoittamaan hinta-arviota latauspisteiden toteuttamiselle taloyhtiöissä, niin alla on kuvattu suuntaa antavat kustannukset toteutuksiin.

 • Latausvalmius 1000 €/autopaikka (kaapeloinnit ja keskusmuutokset)
 • 11–22 kWh latausasemat (sis. latausvalmiuden edellyttämät kaapeloinnit)
  • Pysäköintihalliin (ei maanrakennusta) 2000–3000 €/autopaikka
  • Pihapaikoille 3000–5000 €/autopaikka

Hinnat ovat karkeita arvioita ja ne pätevät aika hyvin yhtiöissä, joihin asennukset tehdään 5–40 autopaikalle. Nykyisen laitteiston rakenne ja pihan kaivuuolosuhteet ovat olennaisesti hintaan vaikuttavia tekijöitä.


Katso myös aiheeseen liittyen – Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

Tee se itse: Omatoiminen sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito

Vanhaan kohteeseen tehtäessä sähkötarkastus, on oleellinen osa-alue tarkastuksessa kartoittaa miten huolto ja kunnossapito toteutuu.

Huolto ja kunnossapito

 

Sähköasennuksissa piilee paljon vikapaikkoja, jotka ovat rakenteiden, kuten koteloiden sisällä, mihin ei ole muilla kuin sähköalan ammattilaisilla asiaa. Kansien alla sojottaa johtoja sikin sokin ja on paljaita metallipintoja, joissa on sähköiskun vaara. Tämä on tietenkin kaikille selvää ja oma itsesuojeluvaistokin kertoo (tai ainakin pitäisi), että älä työnnä tuonne käsiä. Näitä me tutkimme mielellämme, sekä kerromme, onko kaikki kunnossa kansien alla.

Mutta sähkötarkastusten tulokset kertovat paljon myös sellaisten asioiden laiminlyönneistä, mitkä olisivat hoidettavissa kuntoon, vaikkei mitään tietämystä sähkön suhteen olisikaan. Näihin seikkoihin paneutumalla, tarkastajankin työ helpottuu ja sähkölaitteiston ylläpidosta jää huomattavasti parempi mielikuva.

Tavaran varastointi

Sähkökomerot eivät ole tavaran varastointia varten. Sähkökeskukset asennetaan usein paloa levittämättömälle alustalle, jos keskuksessa vikaantuu jokin, se jokin voi hyvin syttyä tuleen. Palava materiaali (sula muovi) voi valua keskuksen raoista ulos ja sytyttää keskuksen eteen säilöttyä tavaraa tuleen. Palo hyvin harvoin leviää alaspäin, joten tyhjällä lattialla palo tukahtuu todennäköisemmin, kuin jatkaa etenemistään!

Pölyisyys ja likaisuus

Lika usein koskettaa tuotantotiloja, joissa syntyy pölyä. Esimerkiksi puutyöverstaat, maatilat, hevostallit ja vastaavat ovat yleisiä ympäristöjä tälle ongelmalle. 

Valaisimien päälle ja puhallinmoottoreiden ympärille kertyvä pöly, estää sähkölaitteen vapaata jäähtymistä, kun pöly toimii eristeenä. Laite käy tällöin hieman ylikuumentuneena, mutta voi toki pahimmillaan ylikuumentua liikaa ja aiheuttaa palovaaraakin. Varmaa ainakin on, että korkeampi lämpötila lyhentää mitä todennäköisimmin sähkölaitteen käyttöikää. 

Pidetään siis paikat puhtaana, hyviä puhdistusvälineitä ovat perus katuharja tai paineilma!

Vikavirtasuojien testaukset

Tämä komponentti löytyy lähes jokaisesta 2000-luvun jälkeen tehdystä sähköasennuksesta. Kunnossapito on vain yleisesti vähäistä. Vikavirtasuojakytkin on muovirunkoinen mekaaninen komponentti, jonka toiminta tulisi yleensä testata kytkimessä olevaa testipainiketta painamalla kaksi kertaa vuodessa. Sähkötarkastuksilla tulee usein vastaan testaamattomia vikavirtasuojia, jotka eivät toimi vian sattuessa tai eivät virity uudelleen. Yleisintä ongelman esiintyminen on ulkona ja muissa tiloissa, joissa lämpötilan vaihtelut ovat suuria.

Jatkojohdot

Nuo pirulliset kapistukset. Ovat loistava keksintö, kun niitä käytetään turvallisesti, tilapäiseen tarpeeseen, mikäli lähellä ei ole pistorasiaa. Välillä kuitenkin tulee niistä rakennettuja hirvittäviä virityksiä vastaan. Yleisimmät vaarat aiheutuvat jatkojohtojen perässä käytettävistä suuritehoisista sähkölaitteista ja johtojen vedosta kulkuväylille. Pidä siis seuraavat asiat mielessä:

 • Älä kytke useaa jatkojohtoa peräkkäin vaan käytä vain yhtä pitkää johtoa!
 • Älä käytä jatkojohtoja lämmittimien kanssa tai usean lämmittimen kytkemiseksi samaan pistorasiaan, seinässä oleva pistorasia on vaarassa vaurioitua!
 • Älä teippaa johtoja yleisille käytäville, sähköjohto saattaa murtua aiheuttaen sähköiskun tai siihen voi kompastua!

Saunat 

Oletko tehnyt itse lauteet tai kävikö rakennusliike tekemässä lauteet vasta kiukaan asennuksen jälkeen? Tämäkin on ikävän yleinen sähkötarkastushavainto, lauteiden tekijä ei ole viitsinyt etsiä käsiinsä kiukaan asennusohjetta ja lukea siitä kiukaan varoetäisyyksiä. Lauteista löytyy toisinaan hiiltymisen merkkejä, kun niitä aletaan tarkastelemaan lähemmin.
Toisinaan lauteisiin upotettu kiuas on jäänyt kiinnittämättä lauderakenteiden runkoon ja kiuasta on vahingossa liikuteltu kivien vaihdon yhteydessä, jolloin se ei ole lauteisiin leikattuun reikään nähden keskeisesti.

Loppukommentit

Siinä muutama kohta mihin voi itse jokainen vaikuttaa! Nämä ovat sellaisia liian usein sähkötarkastajan näkökulmasta nousevia huomioita, kun kyseessä on vanhan kohteen sähkötarkastus. Toivottavasti kiinnität näihin jatkossa huomiota, näinkin pienillä toimilla huolto ja kunnossapito helpottuu merkittävästi!

Jos jokin jäi vaivaamaan, niin pistäpä viestiä tulemaan! Tsekkaa myös lisätietoa kiinteistöjen sähkökunnossapidosta Tukesin laatimasta oppaasta!

Sivustojamme päivitetään.

Hei kaikille!

Uudistamme parhaillaan kotisivujamme. Sillä välin vanhat kotisivut ja palvelut tarkemmin löydät edelleen osoitteesta www.petest.fi , joka myöhemmin tulee ohjautumaan uusille sivustoille. Palaa siis pian takaisin tutustumaan!

Meidät tavoittaa palveluihin liittyvissä asioissa puhelimitse ja sähköpostilla:

Palvelumme:

 • Varmennustarkastukset
 • Määräaikaistarkastukset
 • Lämpökuvaukset
 • Käytönjohtajuudet
 • Erilaiset selvitykset
 • Sähköpalontutkinta
 • Sähköasennus- ja suunnittelu