mittaus

Suoritamme sähköalan palveluita niin yksityisille kuin yrityksillekin.

Tarjoamme:

  LAKISÄÄTEISET VARMENNUS- JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

 • Varmennustarkastus edellytetään paritaloa suuremmille asuinrakennuksien sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille (esim. liiketilat, tuotantotilat jne.). Kelpoisuustodistuksella tehdyt sähköasennukset on aina varmennustarkastettava, jollei kyse ole vähäisestä sähkötyöstä.
 • Määräaikaistarkastus edellytetään säännöllisesti muille kuin asuinrakennuksille, jos pääsulakkeiden koko on suurempi kuin 35A.
 • KUNTOTUTKIMUKSET JA LÄMPÖKAMERAKUVAUKSET

 • Kiinteistön tai rakennuksen haltijan pitää huolehtia sähkölaitteiston kunnossapidosta myös sellaisissa kiinteistöissä, joita määräaikaistarkastusvelvoite ei koske kuten asuinrakennukset. Asunto-osakeyhtiössä haltijaa edustaa usein hallitus ja sen puheenjohtaja. Lämpökameran avulla tehtävä kuntotutkimus selkeästi raportoituna, kertoo oleellisesti laitteiston kunnosta ja osoittaa mihin tulisi kiinnittää huomiota kunnossapidon suhteen.
 • Kauttamme saat tilattua myös muita lämpökuvia haluamistasi kohteista. Kuvien resoluutiot ovat lämpökameran normaalikuvien osalta 640 x 480 pikseliä ja lämpökuvien osalta IR 160 x 120 pikseliä.
 • Teemme myös 10A:n testivirralla tehtäviä jatkuvuusmittauksia, joilla mitataan kuormittamalla turvallisuuden kannalta tärkeintä johdinta. Tällä mittauksella voidaan paljastaa sellaisia puutteita, joita yleisimmät sähköurakoitsijoiden käyttöönottotarkastuksissa käyttämät asennustesterit eivät havaitse. Säännöllinen suojajohtimien tarkastusmittaus mittausvirrasta ja tavasta riippumatta on turvallisuuden kannalta oleellinen tekijä, koska liitokset usein löystyvät ja altistuvat korroosiolle ajan myötä (Huom! Palo- ja sähköturvallisuus yhteiskäytössä olevissa saunatiloissa ja katolla tai eristämättömässä tilassa olevilla IV-koneilla).
 • MITTAUSPALVELUT

 • Käyttöönottotarkastukset tai niihin liittyvät osatyösuoritukset
 • Määräaikaistarkastuksia varten vaadittavia mittauksia
 • Erikoistilojen mittaukset, kuten lääkintätilojen eristystilan mittaukset, eristystilan valvontalaitteiden toimintakokeet, IT-järjestelmien mittaukset ja jatkuvuusmittaukset (10A).
 • Maadoitusmittaukset
 • SÄHKÖN LAATUUN JA HÄIRIÖIHIN LIITTYVÄT SELVITYKSET

 • Pätö- ja loistehot sekä vaihekulmat
 • Symmetrisyyden analysointi
 • Taajuushäiriöt
 • Jännitteenalenemat ja nopeat jännitemuutokset
 • Valaisimien välkynnät
 • Epäharmoniset yliaallot
 • RAKENTAJIEN JA RAKENNUTTAJIEN KONSULTOINTI SEKÄ VALVONNAT

 • Sähkösaneeraukset
 • Uudiskohteet
 • Sähköautojen latauspisteisiin ja aurinkosähköjärjestelmiin liittyvät selvitykset
 • Keskijännitelaitteistot
 • KÄYTÖN JOHTAJUUDET

 • Edellytetään luokan 2 ja 3 sähkölaitteistoille.
 • Huolto- ja kunnossapito-ohjelmien laatiminen. Sähkölaitteistoluokkien 2 ja 3 laitteistoille on laadittava ennakolta kunnossapito-ohjelma.
 • Henkilöstön käytönopastus
 • ASENNUSPALVELUT

 • Teemme itse myös pienempiä asennustöitä. Kuntotutkimusten yhteydessä voimme hoitaa pienet korjaustyöt, jolloin asiakas saa työn kerralla valmiiksi.
 • Katsomme pieniksi asennustöiksi mm. yksittäiset pienet lisäykset tai komponenttien vaihdot, remonttien sähkötyöt, laajennuksien-, mökkien-, varastojen- ja omakotitalojen sähköistys.

Lisätietoa tarkastuksista: Tukes

Toimipaikkoinamme Vantaa, Oulu ja Seinäjoki, joten tarvittaessa meidän kauttamme saat tarjouksen tarvitsemiisi palveluihin koko maahan. Katso tarkemmin alueellinen yhteyshenkilö Ota yhteyttä-osiosta.

palvelut

SÄHKÖTARKASTUS PETEST OY

Sähköalan palveluita koko Suomen laajuisesti
Konsultointi, käytönjohtajuudet, mittaus-  
ja tarkastuspalvelut, sekä pienehköt asennustyöt 
VANTAA - OULU - SEINÄJOKI